December 13th, 2014

(no subject)

Я знаю, що націоналізм прусський — діло консервативне й негуманне, бо робить діло непотрібне для культури, пригнічує інші народи. А український націоналізм — то зовсім інше й нове діло, бо він злучується з гуманними, просвітніми принципами, з прогресом, встоює за маси, за народ.
Іван Нечуй-Левицький, повість «Над Чорним морем», 1890 рік

Национализм прусский - дело консервативное и негуманное, потому что делает дело ненужное для культуры, угнетает другие народы. А укр. национализм - совсем другое дело, потому что совмещается с гуманными, просветительскими принципами, с прогрессом, стоит за народные массы.